Evgeny Kushev
Evgeny Kushev

Evgeny Kushev

With a Pencil Stub
Evgeny Kushev. Ogryzkom karandasha. Stikhi i proza. Cover design by N. Nikolenko. Frankfurt-am-Main: Posev, 1971.

With a Pencil Stub

Evgeny Kushev. Ogryzkom karandasha. Stikhi i proza. Cover design by N. Nikolenko. Frankfurt-am-Main: Posev, 1971.