Soviet Secret Muse
Sovetskaia potaennaia muza. Iz stikhov sovetskikh poetov, napisannykh ne dlia pechati [Soviet Secret Muse. Some Verses of Soviet Poets Written for the Drawer]. Ed., with an introduction by Boris Filippov. Munich, 1961.
Soviet Secret Muse

Soviet Secret Muse