Vasily Aksenov
Vasily Aksenov in his study. 1966. Photo: Aleksandr Kon'kov and Valentin Mastiukov. Itar-Tass
Vasily Aksenov

Vasily Aksenov

August 20, 1932 (Kazan) - July 6, 2009 (Moscow)