My Meetings with Vladimir Kazakov

Source: Moi vstrechi s Vladimirom Kazakovym: proza, stseny, istoricheskie scheny (1967-1969). Munich: Hanser Verlag, 1972.