Vladimir Kazakov
Vladimir Kazakov

Vladimir Kazakov

My Meetings with Vladimir Kazakov
Moi vstrechi s Vladimirom Kazakovym: proza, stseny, istoricheskie scheny (1967-1969). Munich: Hanser Verlag, 1972.

My Meetings with Vladimir Kazakov

Moi vstrechi s Vladimirom Kazakovym: proza, stseny, istoricheskie scheny (1967-1969). Munich: Hanser Verlag, 1972.
From Head to the Stars
Vladimir Kazakov. Ot golovy do zvezd. Munich: W. Fink Verlag, 1982.

From Head to the Stars

Vladimir Kazakov. Ot golovy do zvezd. Munich: W. Fink Verlag, 1982.
The Life of Prose
Vladimir Kazakov. Zhizn' prozy. Munich: W. Fink Verlag, 1982.

The Life of Prose

Vladimir Kazakov. Zhizn' prozy. Munich: W. Fink Verlag, 1982.